Slægten Lottrup fra 1545Igennem flere år var det mit ønske, at kunne få etableret et overblik over slægten Lottrup. Det første slægtsmateriale arvede jeg fra min fader Holger Lottrup Thomsen. Dette materiale gav mig mulighed for at starte min første database over familien Lottrup. Senere fik jeg en del data fra en fjern slægtning i Nordjylland - nu afdøde Erik Kaarsberg Lottrup, samt et stort materiale og samarbejde med Jørgen Lottrup i Vojens. Vores fælles tipoldefar var Ole Secher Lottrup. Desuden har afdøde kommandørkaptajn V.P. Heise, der var barnebarn af Severin C.V. Lottrup, bidraget med dataene på Heise slægten. Tidl. vicekriminalinspektør Jens Cleemann Hors, oldebarn af Olavia Kristine Lottrup, har givet adgang til Cleemann slægtens data. En del af de beskrivelser der gjort i notatform, stammer fra Erik Kaarsberg Lottrups bog "Min slægtshistorie". www.slaegtenlottrup.wordpress.com. (I uredigeret stand) Alle disse data giver sig ikke ud for at være endegyldige. Der vil højst sandsynlig være mangler og fejl her og der, men det er mit håb, at vi med tiden kan få materialet gjort mere og mere validt. Hvis man ved gennemsyn det materiale der nu er lagt på nettet, finder anledning til at bidrage med kommentarer, nye oplysninger eller rettelser til dataene, er man velkommen til at kontakte undertegnede via e-mail. Det skal pointeres, at data, notater og biografier om levende personer ikke kan ses på nettet.

Opdateret senest i februar 2023

Jens Lottrup

Kontakt

email imageHvis du har spørgsmål eller kommentarer til oplysningerne på dette websted, så skriv til os.

Søg