Slægten Lottrup fra 1545

Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Match 51 til 100 fra 1,124

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 23» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
51 Begivenhedsbeskrivelse: Y

Begivenhedsbeskrivelse: Y
Begivenhedsbeskrivelse: Y

Iflg. Uffe Niels Lottrup 
LOTTRUP, Ditte Maud (I2030)
 
52 Begivenhedsbeskrivelse: Y

Begivenhedsbeskrivelse: Y
Begivenhedsbeskrivelse: Y 
CHRISTENSEN, Anne (I3272)
 
53 Begravet i De ukendtes grav, Vejgaard Kirkegaaard, THOMSEN, Svend Aage Lottrup (I2568)
 
54 Begravet i De ukendtes grav, Vejgaard Kirkegaard, JESPERSEN, Karla Petrea (I1677)
 
55 Begravet på Almind Kirkegaard JESPERSEN, Eilif (I1669)
 
56 Begravet under koret i Horsens Klosterkirke sammen med sin mand CCB, LOTTRUP, Anna Nielsdatter (I573)
 
57 Bente blev senere gift med navnet Migliori. Se under Sejrs sedler med dato 11/5 1968. LOTTRUP, Bente (I914)
 
58 bestyrer af Dybvad Hovedgaard - Gosmer sogn - Aarhus Amt. Skiltomk. 1845 og flyttede til Vennebjerg sogn i Hjørring amt, hvorhan iflg.FT1845eransatpå en gård.
Her møder han antagelig Andrea Bisgaard som iflg. FT 1845 eransat samme sted som husjomfru. De bliver gift i februar 1854.Hunmåpådettetidspunktvente deres første barn Peter ChristofferLottrup. Må være død før 1880, da hans kone på det tidspunktangives somenke (FT 1880) 
LOTTRUP, Mogens Ambrosius (I698)
 
59 Billedmateriale leveret af Ole Knudsen - Ryomgaard LOTTRUP, Anna Elisa (I3084)
 
60 Billedmateriale leveret af Ole Knudsen - Ryomgaard KJÆR, Ane (I3301)
 
61 Biolog, skolemand,

Gift 6. oktober 1905, Frederiksberg, med Eli Helweg, født 18. maj 1884 i Roskilde, død 19. nov. 1961; forældre: forsøgslederLeopoldHansAndreasHelwegog Astrid Benedikte Hostrup Spur Skibsted.

2 børn:Gudrun Helweg Otterstrøm (Gutte) (1907) og Erling Helweg Otterstrøm (1911)
2 plejebørn (Glenstrup)

Student Horsens 1894, cand. mag. 1900. Gymnastikkursus 1900-01; 1ærer ved københavnske skoler. Assistent ved Biologiskstation1903-05;fiskerifogedpåBornholm 1905-07; assistent ved Hydrografisk laboratorium 1907-08.

Oprettede Fiskerihøjskolen i Kerteminde og var for stander 1908-13. Flyttede højsko1en tll nyopføte bygninger i Snoghøj ogvarforstanderforSnoghøjfiskerihøjsko1e 1913-24. Måtte opgive højskolen på grund af for lille e1evti1gang. Adjunkt Aabenraa 1924-28,Sønderborg1928-34,derefterlektorsammesteds 1934-38.

Mindesten med broncerelief ved Snoghøj høj
Stiftede Foreningen til Folkedansens Fremme 1901.

Om hans virke som højskolemand, se: Snoghøjbogen 1938
Dansk Fiskeritidende jubilæumsnummer 1. juni 1962 s. 35
Om hans virke som folkedanser, se: "Hjemstavnsliv" 1938 nr. 2 (særtryk) "Hjemstavnsliv" I961 nr. 12

Zoologen Frits Johansen skrev i en nekrolog i Berlingske Aftenavis:
"I august 1903 sejlede vi sammen i hans båd langs kysten fra Frederikshavn, og jeg fandt i ham en dygtig og praktisk sømand ogenærllgogfastkarakter. Der var tillige hos denne djærve og kraftige mand en naturlig beskedenhed og en lidt forlegen ynde, når hanmedsitafvæbnendesmilhenvendte sig til andre.

Nævnes bør det også, at det skyldes han mere end nogen anden, at de hendøende, gamle folkedanse blev genvakt til nyt liv og storpopularitet-enting,som tusinder af mennesker over hele landet har glæde af den dag i dag, foruden hvad det betyder kulturhistorisk set. For retatforståhamskal manhave set ham ved opvisningerne omkring århundredskiftet, stående på tribunen og med forståelse og myndighed dirigere alledefriske,ungemennesker ideres maleriske og farvestrålende dragter dansende i salen.

Der var tømmer i ham til en folkefører, og under andre politiske forhold og med lidt mere personlig ærgærrighed og temperamentvarhansfylkingmåskeblevet ganske stor.

Også for hans langvarige virksomhed som skaber og leder af den danske fiskerihøjskole skylder Danmark ham tak. Han var denførste,somgjordenogetvirkeligt for at højne fiskerne kulturelt set og han har sikkert ikke spundet silke derved. Det er adskilligt lettere forandrenubagefter vedetgreb i den fælles pengekasse at tilfredsstille dette befolkningslags materielle fornødenheder.

Det er smukt dette og karakteristisk for ham, at han valgte sin virksomhed i Danmarks yderkanter og på forsømte områder. Hermedstemmerogsåganske,athan kom til at leve sine sidste år i Sønderjylland, fordi denne misregerede landsdel måske mere end nogen anden kræver dygtigeoggode,danskemænd ogkvinder i vejledende og opdragende virksomhed.

I en tid, hvor måske alt for mange udvikler sig til specia1ister eller egoister, er det velgørende at tænke på et menneske, forhvemalsidighedvarennaturlig nødvendighed og en benyttelse af sine kundskaber og evner til bedste for andre, en tvingende overbevisning."

--
Send os mænd ned til grænsen,
send de bedste, som I ved,
her, hvor stærke strømme mødes,
her, hvor vore fædre stred.

Send os mænd ned tll grænsen,
som vil dele vore kår,
som ej længes bort fra striden,
når den volder savn og sår.

Send os mænnd ned til grænsen,
som har sind til at stå fast,
trofast vandre tunge veje,
mænd, der tror og ej har hast.

Send os mænd ned til grænsen,
penge gør ej sagen klar,
her bestemmes Nordens skæbne,
send de bedste mænd, I har!
Avisudklipp, signeret A. Otterstrøm. 
OTTERSTRØM, Andreas Nicolaj (I2752)
 
62 BIRT: SOUR @AALSø KB@
PAGE opslag 43
QUAY 3 
JENSEN, Jens (I1197)
 
63 BIRT: SOUR @TRINITATIS SOGN, KBHVN@
QUAY 3 
LOTTRUP, Kirsten (I2992)
 
64 BIRT: SOUR @TRINITATIS SOGN, KBHVN@
QUAY 3 
LOTTRUP, Kirsten (I2992)
 
65 BIRTh:AARHUS DOMSOGN, AARHUS-PAGE Side 29, opslag 35
CHR:AARHUS DOMSOGN, AARHUS-PAGE Side 29, opslag 35
DEAT:VOR FRUE, AARHUS KB - PAGE 334, op. 286 
LOTTRUP, Svend Aage (I3177)
 
66 biskop i Aastrup MORTENSEN, Poul (I2298)
 
67 Blå Bog 1957 BOTHMANN, Ane Marie (I621)
 
68 Blå Bog 1957 BOTHMANN, Ane Marie (I621)
 
69 Blaa Bog 1957 MENGEL, Viggo Thorvald (I653)
 
70 Blaa Bog 1957 MENGEL, Viggo Thorvald (I653)
 
71 Blev 1672 rådmand i Nykøbing M. ERSLEF, Niels (I2835)
 
72 Blev borgmester i Horsens 1682. Ingen børn BLYMESTER, Jørgen Christophersen (I1231)
 
73 Blev en kendt arkitekt se https://da.wikipedia.org/wiki/Vilhelm_Dahlerup DAHLERUP, Jens Vilhelm (I836)
 
74 Blev født i Stavangergade 4 på Østerbro i København. Hendes mor var svenskfødt udenfor ægteskab. Hendes forældre passede ejendommen som en slags viceværter. Hun gik på Comtesse Molthes pigeskole og blev efter realeksamen ansat i Toldvæsenet sosom kontorelev. Det var her hun mødte sin kommende mand og de blev gift på Københavns Rådhus i 1937. I 1948 flyttede familien til Virum nord for København. Hun blev her ansat på Statens Plantepatologiske Forsøgsstation, hvor hun arbejdede til siiin pensionering i slutningen af 1970-erne. Efter sin mands død i 1992 boede hun i egen lejlighed i Sorgenfri indtil hun fyldte 90 år. I 2001 flyttede hun i beskyttet bolig på Lystoftebakken i Lyngby, hvor hun boede til sin død i 2008 godt 97 år gammel. PETERSEN, Else Rigmor (I985)
 
75 Blev kaldet Blymester efter sin mosters mand. Boede fra før 1721 ved Moss i Norge, hvor han var sorenskriver (underretsdommer) i Onsøy, Tune og Åbygge JONASEN, Jørgen Christopher (I2851)
 
76 Boede det meste af livet i Skuldelev ved 4050 Skibby i Hornsherred. Familiens hus lå på Vestergade 16B, matr. 52A, jvf. diverse FT fra 1880 og frem. OLSEN, Johanne Kirstine (I2060)
 
77 Boede det meste af livet i Skuldelev ved 4050 Skibby i Hornsherred. Familiens hus lå på Vestergade 16B, matr. 52A, jvf. diverse FT fra 1880 og frem. OLSEN, Johanne Kirstine (I2060)
 
78 Boede det meste af livet i Skuldelev ved 4050 Skibby i Hornsherred. Familiens hus lå på Vestergade 16B, matr. 52A, jvf. diverse FT fra 1880 og frem. OLSEN, Johanne Kirstine (I2060)
 
79 Boede hos forældrene på Mejlgade 52 indtil gården efter deresdød blev solgt i 1916. LOTTRUP, Ingeborg Azer Severine (I732)
 
80 Boede hos forældrene på Mejlgade 52 indtil gården efter deresdød blev solgt i 1916. LOTTRUP, Ingeborg Azer Severine (I732)
 
81 Boede i Bergen, Norge på adressen Søråshøgda 264 - 5235 Rådal SÆTERDAL, Solveig (I1995)
 
82 Boede i Bergen, Norge på adressen Søråshøgda 264 - 5235 Rådal SÆTERDAL, Solveig (I1995)
 
83 Boede i Fiskebækskov NIELSEN, Marie Margrethe (I1032)
 
84 Boede i Fiskebækskov NIELSEN, Kaadner Peter (I1063)
 
85 Boede i Leirvig på Stord. Drev købmandsbutik. SÆTERDAL, Leif Andreas (I2370)
 
86 Boede i Leirvig på Stord. Drev købmandsbutik. SÆTERDAL, Leif Andreas (I2370)
 
87 Boede i Sandviken i Bergen, Norge SÆTERDAL, Signe (I2309)
 
88 Boede i Skive KISTRUP, Nielsen (I1169)
 
89 Boede sine sidste år i Lønholt Nordsj. hos sin søn og svigerdatter FT 1940 CLEMMENSEN, Johanne (I1864)
 
90 Boede sine sidste år i Lønholt Nordsj. hos sin søn og svigerdatter FT 1940 CLEMMENSEN, Johanne (I1864)
 
91 Boede som enke i Nørregade 9, Odense EILSKOV, Alhed Marie (I1728)
 
92 Boede ved fødsel og giftermål med Ketil Carlsen på Lyngby Hovedgade 104 , Kongens Lyngby

Ketil Carlsen fik ved Kgl. Bevilling af 9/12 1933 tilladelse til ophævelse af tidligere ægteskab. 
DOILE, Ida Marie (I2375)
 
93 Boede ved sin død i Bispensgade 30, Hjørrinng LOTTRUP, Michael Johan Christian (I1738)
 
94 Boede ved sin død i Bispensgade 30, Hjørrinng LOTTRUP, Michael Johan Christian (I1738)
 
95 Boede ved sin død i Bispensgade 30, Hjørrinng LOTTRUP, Michael Johan Christian (I1738)
 
96 Boede ved sin død på Vældegårdsvej 31, Gentofte, LORENTZEN, Olga Marie Kathrine (I2963)
 
97 Boede ved sin død på Mosbjerg fattighus jvf. KB ved død. MILLING, Sixtus Nicolai (I983)
 
98 Boede ved sin død på Mosbjerg fattighus jvf. KB ved død. MILLING, Sixtus Nicolai (I983)
 
99 Boede ved sin død på Mosbjerg fattighus jvf. KB ved død. MILLING, Sixtus Nicolai (I983)
 
100 Bogholder i Københavns Skifteret og Kongelig Bogholder jvf. FT 1834:


København, København (Staden), Sankt Annæ Øster Kvarter, , Store Kongensgade 237,1.Sahl, 1, FT-1834

Navn: Alder: Civilstand: Stilling i husstanden: Erhverv: Fødested:
Peter Rohde 47 Gift Kongelig Bogholder
Johanne Holm 41 Gift hans Kone
Andreas Peter Rohde 20 Ugift Barn af førstnævnte.Student
Niels Frederik Martin Rohde 18 Ugift Barn af førstnævnte.Elev hos Profs.Lund ved Kunstacademiet
Johan Gudmand Rohde 17 Ugift Barn af førstnævnte.paa Grosserer Magnus Contoir
Ane Marie Rohde 15 Ugift Barn af førstnævnte
Julius Søren Rohde 14 Ugift Barn af førstnævnte
Theodor Rohde 13 Ugift Barn af førstnævnte
Nikolai Wilhelm Rohde 10 Ugift Barn af førstnævnte
August Rohde 8 Ugift Barn af førstnævnte
Nielsine Petrea Rohde 6 Ugift Barn af førstnævnte
Emma Johanne Rohde 4 Ugift Barn af førstnævnte
Jørgine Amalie Rohde 3 Ugift Barn af førstnævnte
Bodil Olsdatter 23 Ugift Tjenestefolk
Jensine Sidsel Kathrine Slith 18 Ugift Tjenestefolk 
ROHDE, Peter (I1432)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 ... 23» Næste»