Slægten Lottrup fra 1545

Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Match 201 til 250 fra 1,124

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 23» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
201 Efter faderens død i 1870 blev Marie iflg. beretning af Severin Lottrup adopteret af sin onkel og faster - Stiftsfysikus (læge) Chr.BüngerogFrederikke Beck. Iflg. FT 1880 bor hun hos denne familie i Frederiksgade 32 i Aarhus. BECK, Marie (I705)
 
202 Efter faderens død i 1870 blev Marie iflg. beretning af Severin Lottrup adopteret af sin onkel og faster - Stiftsfysikus (læge) Chr.BüngerogFrederikke Beck. Iflg. FT 1880 bor hun hos denne familie i Frederiksgade 32 i Aarhus. BECK, Marie (I705)
 
203 Efter kongelig bevilling, LOTTRUP, Jørgen Seidelin (I424)
 
204 Efter kongelig bevilling, Familie: Peder Christian KOKKEDAHL / Ide Kirstine Christensen SUND (F65)
 
205 Efter mandens død i 1706 bekostede hunsammen med en anden enke en restaurering af Klosterkirkens alter.

Hende og hendes mand blev også begravet under koret i Klosterkirken i samme gravsted som Anna og Christopher Blymester 
STAUNING, Maren Pedersdatter (I490)
 
206 Efter præmilinæreksamen på Ryomgaard Realkskole blev han kontoruddannet hos Korn- og Foderstoffirmaet N. Kjær i Mørke.Værnepligt aftjentes hos HærensFlyvetropper på Kløvermarken i København. Derefter Jydsk Handelshøjskole i Århus med efterfølgende uddannelsespladser i Ålborg og Århus.1931-41ansat hos Kolonial en Gros firmaet Faarup og Sønderby i Esbjerg.1941-70 forretningsfører hos Kolonial En Gros Firmaet Christian HansenA/S i Holstebro.
1943-45 medlem af modstandsgruppe i Holstebro og medlem af Hjemmeværnet fra 1948. 
WORSØE, Frederik (I2388)
 
207 Efter sin mand havde hun arvet en meget stor formue, der bl.a bestod i Hanstedgaard Hovedgaard og gods. Før sin død foretog hun et skridt,der har bevaret hendes navn, idet hun stiftede den betydelige stiftelse Hansted Hospital. Hun betænkte også enkelte familiemedlemmer.For al den godgørenhed hædrede pastor Winding i Horsens hende med en ligprædiken, som kan ses på Landsarkivet i Viborg og fylder en protokol på 360 foliosider.

Hansted Hospital, der ligger 4 km nord for Horsens, er stiftet af Dorthea Hansdatter Lottrup d. 12. maj 1705. Hospitalet var beregnet til 24 såkaldte lemmer. Den 1. maj samme år kunne de første 23 lemmer optages. (Lemmer = Personer på fattighjælp.)


Nedennævnte tekst er udarbejdet for Horsens Byarkiv af Kathrine Pedersen: (https://horsensleksikon.dk/dorthe-hansdatter-lottrup/)
Dorthe Lottrup blev født 03.05-1657 i Gudbjerg sogn. Hendes forældre var sognepræst Hans Nielsen Lottrup (1610-1677) og Ane Christensdatter Espe.

Dorthe Lottrup blev indtil sit tiende år opdraget hjemme, hvor hun lærte at læse og skrive. Hun blev derefter sendt i huset hos borgmester Peder Hansen i Svendborg for at oplæres i syning, knipling og husholdning. Her opholdt hun sig to år og fortsatte såuddannelsen hos søsteren Karen,der var præstekone i Gudme. Dorthe Lottrup var hos præstefamilien indtil 1671 og stod i en alder af 15 år for hus styrelsen,når søsteren ikke var hjemme. Så kom hun til Horsens, hvor hun boede hos sin faster et års tid for endelig at gøre brug af alle sine færdigheder som husholderske for sin fætter, den senere borgmester Jørgen Blimester. I 1680 giftede hun sig i gården på Torvet i Horsens med købmand Anders Jensen Tonbo (1648-1697),søn af skipper Jens Pedersen Tonbo og Elisabeth Andersdatter. I Horsens blev de en del af byens formuende og indflydelsesrige borgerskab. Sammen fik de børnene Jens (født 1683), Anne Lisbeth (født 1685), Maren (født 1687) og Hans (født 1690). De tre ældste børn døde tidligt og den yngste blev kun 14 år.

Allerede i 1684 var parret så rige, at Tonbo kunne erhverve sig den store Hanstedgård med tilliggende gårde lige uden for Horsens.I de følgende år nyopførte ægtefællerne gården og tog i 1694 permanent ophold her, hvor Dorthe Lottrup nu styrede een landhusholdning. Tonbo døde kun tre år senere 29.07-1697. I 1704 havde hun den sorg at miste sit sidste barn, og hun var nu både enke og barnløs. Hun fik kongelig konfirmation på selv at kunne disponere over og borttestamentere, hvad hun besad af jordisk gods, og allerede i 1705 oprettede hun det for sin tid meget store Hansted Hospital for 24 fattige, gamle og vanføre mennesker. Også de fattige i Horsens by blev betænkt, ligesom hun oprettede et legat for fattige studenter i København og skænkede de fattige studenter i Horsens midler til indkøb af vadmel og lærred samt rejsepenge. I 1705 flyttede hun tilbage til Horsens. Dorthe Lottrup døde 25.01-1711 i Horsens. Ifølge ligtalen over hende blev hendes sidste år en lang og plagsom sygdomsperiode. Hun blev begravet i Horsens, men hurtigt flyttet til familiens begravelsesplads i gulvet i Hansted Kirke. Her hænger også et epitafium over ægtefællerne.

Se iøvrigt pdf-fil med en udvidet beskrivelse forfattet af Poul Worsøe - Horsens. 
LOTTRUP, Dorthea Hansdatter (I2467)
 
208 Efter sin mands død i 1905 drev hun gaarden og praksis videre indtil sønnen Johan Heinrich fik sin dyrlægeeksamen i 1909 og kunne tage over.Hun flyttede til et mindre hus i Hammershøj.Ved sin død i 1944 havde hun ophold hos datteren Johanne på Kringelhovgaard LOTTRUP, Ingeborg Olavia Kristine (I825)
 
209 Efterfulgte sin far i Smedjen. (SCHMIDT), Hans Jørgen Petersen (I2809)
 
210 Ejede Hotel Isefjord i Holbæk- SVENDSEN, Niels Jørgen (I48637313)
 
211 Ejer af Dyrby Skovgård RASMUSSEN, Jørgen Peter (I3268)
 
212 Ejer af Hansted Hovedgaard TONBOE, Anders Jensen (I2184)
 
213 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. THOMSEN, Arne Lottrup (I1933)
 
214 Elev i Handelsbanken i Århus i 1929. Har ingen børn. Har været sælger for nogle store varemærkefirmaer LOTTRUP, Aage Kaarsberg (I980)
 
215 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. TØMMERGAARD, Eli (I475)
 
216 Elisabets moder er ukendt. Fremgår ikke af fødselsoplysninger i "ScotlandsPeople".

Familien flyttede til Danmark efter 1774 iflg. notat af Kai Hammer. Altså øjensynlig før George (Sir) Ogilvie 
OGILVIE, Elisabeth (I1749)
 
217 Emigrerede til USA omkring 1890. Boede i New Hampshire og varforvalter i et kulfirma. Der var 3 børn i ægteskabet, Walther,Henry og Alice. PETERSEN, Hans Christian (I852)
 
218 Enke efter isenkræmmer Søren Julius Rohde.
Thoras pigenavn var Brusch 
BRUSCH, Thora Vilhelmine Gabrielle (I1560)
 
219 Enke efter isenkræmmer Søren Julius Rohde.
Thoras pigenavn var Brusch 
BRUSCH, Thora Vilhelmine Gabrielle (I1560)
 
220 Enke efter Søren Chr. Høst KIÆR, Ane Johanne Nielsdatter (I429)
 
221 Erik Lottrup skriver i sin bog "Min Slægts Historie" :

Som 26-årig var hun lærerinde for sin søster Olavias børn i dyrlægeboligen i Hammershøj, da hun traf den mand, hun kom til at elske og giftede sig med,selvom hendes familie mente, at hun giftede sig under sin stand.

Det medførte, at hun livet igennem kun havde lidt forbindelse til sine søskende og deres familier, men der er grund til at glæde sig over,at hun havde modet. Hun og hendes mand skabte deres egen store familie. Enkelte af hendes efterkommere har taget hendes familienavn. 
LOTTRUP, Ingeborg Azar (I670)
 
222 Erik Viggo Bruun Christensen var dansk maler og grafiker. Han blev også kaldt "Spjæt". CHRISTENSEN, Erik Viggo Bruun (I3100)
 
223 Erik Viggo Bruun Christensen var dansk maler og grafiker. Han blev også kaldt "Spjæt". CHRISTENSEN, Erik Viggo Bruun (I3100)
 
224 Fabrikant og stifter af Brandts Klædefabrik i Odense

Wikipedia fortæller om Brandts Klædefabrik:

Historie

Brandts Klædefabrik startede som et lille farveri, der lå ud mod Vestergade. I 1796 overtog Christian Brandt (1763-1814) farverivirksomheden. Ved hans død overtager sønnen Morten Kisbye Brandt ledelsen af virksomheden. Hans søn, Søren Christian Brandt, åbner i 1869 en klædefabrik på stedet. Fabrikken, der har 10 ansatte, indfører efter inspiration fra udlandet en række nye teknikker til forarbejdning af stoffet. Samtidig opkøber firmaet området bagud mod Vindegade. I løbet af 1880'erne udvides fabrikken og første del af den fem etager høje bygningen mod Grønnegade bygges. Antallet af væve tidobles til 60, og medarbejderstaben tæller nu 200. Klædefabrikken sælges og omdannes til et aktieselskab i 1897, og skifter navn fra M.K. Brandts til A/S Brandts Klædefabrik. Endnu en udvidelse finder sted i 1910-1920, denne gang med Pantheons-bygningen. I 1920 er Brandts Klædefabrik Odenses største arbejdsplads med over 600 ansatte, og har sågar sin egen sparekasse og cykelklub. Fabrikken fejrer i 1969 sit 100-jubilæum.

I 1973 oplever fabrikken det største og mest udbytterige år i sin historie. Det efterfølges imidlertid af oliekrisen, som gjorde det svært at opretholde en tilstrækkelig rentabel produktion. I 1977 finder Klædefabrikkens bestyrelse, at den nu forældede fabrik i en tid med lønstigninger ikke længere kan klare sig i en intens konkurrencesituation, hvor store aktører er fabrikker i lavtlønslande som Spanien og Portugal. Lagrene afvikles samme år og maskinerne sælges. Fabrikken drejer nøglen om i 1977. 
BRANDT, Søren Christian (I591)
 
225 Fabrikant og stifter af Brandts Klædefabrik i Odense

Wikipedia fortæller om Brandts Klædefabrik:

Historie

Brandts Klædefabrik startede som et lille farveri, der lå ud mod Vestergade. I 1796 overtog Christian Brandt (1763-1814) farverivirksomheden. Ved hans død overtager sønnen Morten Kisbye Brandt ledelsen af virksomheden. Hans søn, Søren Christian Brandt, åbner i 1869 en klædefabrik på stedet. Fabrikken, der har 10 ansatte, indfører efter inspiration fra udlandet en række nye teknikker til forarbejdning af stoffet. Samtidig opkøber firmaet området bagud mod Vindegade. I løbet af 1880'erne udvides fabrikken og første del af den fem etager høje bygningen mod Grønnegade bygges. Antallet af væve tidobles til 60, og medarbejderstaben tæller nu 200. Klædefabrikken sælges og omdannes til et aktieselskab i 1897, og skifter navn fra M.K. Brandts til A/S Brandts Klædefabrik. Endnu en udvidelse finder sted i 1910-1920, denne gang med Pantheons-bygningen. I 1920 er Brandts Klædefabrik Odenses største arbejdsplads med over 600 ansatte, og har sågar sin egen sparekasse og cykelklub. Fabrikken fejrer i 1969 sit 100-jubilæum.

I 1973 oplever fabrikken det største og mest udbytterige år i sin historie. Det efterfølges imidlertid af oliekrisen, som gjorde det svært at opretholde en tilstrækkelig rentabel produktion. I 1977 finder Klædefabrikkens bestyrelse, at den nu forældede fabrik i en tid med lønstigninger ikke længere kan klare sig i en intens konkurrencesituation, hvor store aktører er fabrikker i lavtlønslande som Spanien og Portugal. Lagrene afvikles samme år og maskinerne sælges. Fabrikken drejer nøglen om i 1977. 
BRANDT, Søren Christian (I591)
 
226 Faddere: Fru Nanna Hammer - Aabenraa - Husholdningslærerinde frk. Karen Jacobsen, Blegdamsvej 86, 1 - læge Erik Husfeldt, Korsørgade29-Barnetsforældre, JACOBSEN, Erling Hammer- (I1945)
 
227 Familien boede Mogensgade 69 II, HALL, Sven Andreas (I3001)
 
228 Familien boede Sct. Mathiasgade 98,, HALL, Else Rigmor (I850)
 
229 Familien boede Sct. Mathiasgade 98,, HALL, Else Rigmor (I850)
 
230 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. KÆSTEL, Inger (I1284)
 
231 Family search
Alle børns data fundet på Family search, 
Familie: Jens NIELSEN / Karen PEDERSEN (F925)
 
232 Family Search KÆSTEL, Ditlev Diderik (I2355)
 
233 Family Search KÆSTEL, Ditlev Diderik (I2355)
 
234 Family Search KÆSTEL, Christopher Hinrich (I2420)
 
235 Family search LAURSEN, Maren (I2491)
 
236 Family search JENSEN, Niels (I2523)
 
237 Family Search NILSSON, Nils (I2884)
 
238 Family search og KB opsl.296, JENSEN, Hans Richard Peter Carl (I1346)
 
239 Family search og KB opsl.296, Familie: Niels Peter Lauritz Martin JENSEN / Anna Cathrine SØRENSEN (F987)
 
240 Family search, HANSEN, Hansine (I496)
 
241 Family search, CHRISTENSEN, Jens Eriksen (I526)
 
242 Family Search, KÆSTEL, Georg Detlev Christian (I625)
 
243 Family Search, KÆSTEL, Georg Detlev Christian (I625)
 
244 Family Search, KÆSTEL, Georg Detlev Christian (I625)
 
245 Family Search, HESBROOK, James (I676)
 
246 Family Search, LARSDATTER, Mette (I1177)
 
247 Family Search, LARSEN, Lars (I1208)
 
248 Family Search, LARSDATTER, Johanne Kirstine (I1270)
 
249 Family Search, VEDEL, Cathrine Sørensdatter (I2325)
 
250 Family search, BERG, Anna Elisabeth Augusta (I2541)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... 23» Næste»