Slægten Lottrup fra 1545

Udskriv Tilføj bogmærke

Notater


Match 151 til 200 fra 1,124

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 23» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
151 Datter af overretssgfører Fasting FASTING, Henriette (I2042)
 
152 Datter af pastor Holsøe ved Frederiksberg Kk. HOLSØE, Regine Ingborg (I2552)
 
153 Datter af skovrider Lemvigh LEMVIGH, Serine Anette (I3227)
 
154 Datter af smeden i Løjt DATTER, Maren Nis (I2968)
 
155 DDA FT 1860, 1880 og 1901, PEITERSEN, Peter Clemmensen (I2822)
 
156 DDA FT 1901 Taagerup, PEITERSEN, Marie Boline (I2622)
 
157 DDA FT 1901 Taagerup, PEITERSEN, Elise Hansine (I2689)
 
158 DDA FT 1901 Taagerup, PEITERSEN, Jens Peter (I2721)
 
159 DDA FT 1901, PEITERSEN, Jørgen Marius (I2755)
 
160 De fik 2 børn LOTTRUP, Johanne Christiane (I2118)
 
161 De fik 3 børn: Agnes Vibeke, Preben og Annelise LOTTRUP, Gerda (I2244)
 
162 De havde 5 børn WORSØE, Karoline Mathilde Dorthea (I3352)
 
163 De havde 5 børn, hvoraf Carl Johan Heise var den yngste. HEISE, David (I1424)
 
164 De havde 5 børn, hvoraf David Heise var den yngste. HEISE, Henricus (I2153)
 
165 Degn i Allesø og NæsbyhovedBroby menighed FRIIS, Rasmus Cornelius (I2576)
 
166 Deltog i krigen 1848 HANSEN, Niels (I2780)
 
167 Den 22. Søndag i Trin. - det viI sige: den 7. November - 1720 viedes Gert Cleemann i Aabenraa til Anna Hans Datter i Aabenraa. Det er første Gang, vi hører om Slægten Cleemann. Men fra dette Tidspunkt er vi ved Hjælp af Kirkebøgerne i Aabenraa, Kliplev,Tinglev, Holbøl, Adsbøl, Felsted og Løjt i stand til at følge den ned til vor tid.

Hvor længe Gert Cleemann har boet i Aabenraa, før han giftede sig, ses ikke. Sandsynligvis er han tilvandret til Aabenraa som Haandværkssvend og har sat bo, giftet sig og er blevet her. Lignende kan fra samme aarhundrede paavises med stamfædrede til andrekendte Aabenraa Slægter.

Indførelserne i Kirkebøgerne giver intet holdepunkt til paavisning af, hvor Gert Cleemaann kom fra. Vielsen er protokolleret så kortfattet som vel muligt. Der står kun: Gert Cleemann - Anna Hans Tochter.
Det er alt.

I løbet af de følgende 25 år får Gert og Anna 10 børn. I 1748 dør de begge samtidig, måske af en smitsom sygdom. At de er blevet revet bort i en ung alder, ses af at det yngste barn kun var omkring 3 år gammelt, da de døde.

Gert Cleemann og hans kone var jævne håndværksfolk, rige på børn, men ikke tynget af versligt gods.

Med. Hensyn til Gert Cleemanns Erhverv raader der i de skrevne Kilder Uklarhed. Ved Sønnen Jørgen Cleemanns Død i 1775 nævnes dennes som Søn af Murer Gert Clement. Ved Datteren Lenas Død i 1780 siges hun at være Datter af afdøde Bleger - Blegmand . Jørgen Cleemann. Ved Sønnen Hans's Vielse kaldes han "Uurmager" og ved dennes Død: afdøde Bleger Gerhard Clement.

Der fandtes dengang et Sønder- og Nørre-Blegen i Aa­benraa. Her blev paa store, jævne Græsmarker, det Hørlærred som der den gang fremstilledes mængder af i Aabenraa, udlagt til Blegen. Hjemmene, som ikke selv havde Plads til Udlægningen, bragte deres Lærred hen til Blegmanden og fik det behandlet og passet af en Fagmand. Maaske har Cleeman haft denne Bestilling ved Siden af Murerhaandværket. 'Indførelsen i Løjt Kirkebog,hvor han kaldes Urmager,skyldes rimeligvis en Fejlhøring.
Fornavnet Gert skrives forskelligt. 1720 er det Gert, 1734 Gerdt, 1739 Gerck, 1741 Geerdth, 1790 Gerhard, 1780 er det endog blevet til Jørgen.Man tog det ikke saa nøje dengang. 
CLEEMANN, Gert (I2079)
 
168 Den 22. Søndag i Trin. - det viI sige: den 7. November - 1720 viedes Gert Cleemann i Aabenraa til Anna Hans Datter i Aabenraa. Det er første Gang, vi hører om Slægten Cleemann. Men fra dette Tidspunkt er vi ved Hjælp af Kirkebøgerne i Aabenraa, Kliplev,Tinglev, Holbøl, Adsbøl, Felsted og Løjt i stand til at følge den ned til vor tid.

Hvor længe Gert Cleemann har boet i Aabenraa, før han giftede sig, ses ikke. Sandsynligvis er han tilvandret til Aabenraa som Haandværkssvend og har sat bo, giftet sig og er blevet her. Lignende kan fra samme aarhundrede paavises med stamfædrede til andrekendte Aabenraa Slægter.

Indførelserne i Kirkebøgerne giver intet holdepunkt til paavisning af, hvor Gert Cleemaann kom fra. Vielsen er protokolleret så kortfattet som vel muligt. Der står kun: Gert Cleemann - Anna Hans Tochter.
Det er alt.

I løbet af de følgende 25 år får Gert og Anna 10 børn. I 1748 dør de begge samtidig, måske af en smitsom sygdom. At de er blevet revet bort i en ung alder, ses af at det yngste barn kun var omkring 3 år gammelt, da de døde.

Gert Cleemann og hans kone var jævne håndværksfolk, rige på børn, men ikke tynget af versligt gods.

Med. Hensyn til Gert Cleemanns Erhverv raader der i de skrevne Kilder Uklarhed. Ved Sønnen Jørgen Cleemanns Død i 1775 nævnes dennes som Søn af Murer Gert Clement. Ved Datteren Lenas Død i 1780 siges hun at være Datter af afdøde Bleger - Blegmand . Jørgen Cleemann. Ved Sønnen Hans's Vielse kaldes han "Uurmager" og ved dennes Død: afdøde Bleger Gerhard Clement.

Der fandtes dengang et Sønder- og Nørre-Blegen i Aa­benraa. Her blev paa store, jævne Græsmarker, det Hørlærred som der den gang fremstilledes mængder af i Aabenraa, udlagt til Blegen. Hjemmene, som ikke selv havde Plads til Udlægningen, bragte deres Lærred hen til Blegmanden og fik det behandlet og passet af en Fagmand. Maaske har Cleeman haft denne Bestilling ved Siden af Murerhaandværket. 'Indførelsen i Løjt Kirkebog,hvor han kaldes Urmager,skyldes rimeligvis en Fejlhøring.
Fornavnet Gert skrives forskelligt. 1720 er det Gert, 1734 Gerdt, 1739 Gerck, 1741 Geerdth, 1790 Gerhard, 1780 er det endog blevet til Jørgen.Man tog det ikke saa nøje dengang. 
CLEEMANN, Gert (I2079)
 
169 Der hersker ingen helt klare beviser for at han er søn af Cristiane Friis. Men der findes flere indikationer der peger i den retning.

Han blev i en meget ung alder i 1795 ansat på Lynderupgaard som godsforvalter. Det var i den periode hvor dette gods ejedes af Cristianes søster Mette Marie Friis og hendes mand Mogens Lottrup. Det siges i kredsen af hans efterkommere, at der findes et dokument/skøde som skulle tilgodese Cristiane og hendes uægte søn på det tidspunkt hvor Mogens Lottrup købte godset af Mette Marie.

Johan blev født i 1772, da Cristiane var 15 år gammel. På den tid var det almindeligt for unge ugifte gravide kvinder at henvende sig på Den Kongelige Fødselsstiftelse i København. Her blev Johan født den 11. jan 1772 jvf. KB, der dog ikke nævner hans efternavn eller moderens navn.Men da der kun er een Johan Friderich der fødes det år på stiftelsen sammenholdt med familiens viden, må det antages at være god dokumentation for rigtigheden.

Han boede herefter nogle år på opfostringsstiftelsen i København

Han var godsforvalter på Lynderupgaard indtil 23. dec 1822. Derefter blev han forvalter på Hersom Præstegaard. 
HANSEN, Johan Friderich (I1588)
 
170 Der hersker nogen tvivl om rigtigheden af navn. Det har ikke været muligt at verificere/finde hende i de sædvanlige fødselsregistre her i landetogiSkotland. BARRET, Mary (I1363)
 
171 Der var ingen børn i dette ægteskab. Hans Hollesen Dahl var gårdejer først Skaungaard i Vindum sogn. Senere muligvis Holmegaard iflg.gamle optegnelser og sidst villa Fredensdal i Kristrup ved Randers.

NOTE: SOUR KRISTRUP SOGNS KB-Side 13, opslag 18

BURI: SOUR KRISTRUP SOGNS KB - Side 13, opslag 18

 
DAHL, Hans Hollesen (I921)
 
172 Divorced Familie: Mogens Ambrosius LOTTRUP / Anne Mette RASMUSDATTER (F279)
 
173 Divorced,


Y


DAHLERUP, Oluffa Kirstine (I560)
 
174 Divorced,


Y


DAHLERUP, Oluffa Kirstine (I560)
 
175 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. ERIKSEN, Arne Torben (I576)
 
176 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie: Tor SANNES / Marit SCHEIDE (F127)
 
177 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie: Arnvid SANNES / Helga Helene SÆTERDAL (F128)
 
178 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie: Cato SANNES / Nina GULDBRANSEN (F177)
 
179 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie: Einar SÆTHER / Jenny SANNES (F201)
 
180 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie: Petter SANNES / Eli DOSETH (F217)
 
181 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie: Niels KAAGAARD / Inger Johanne CLEEMANN (F350)
 
182 Divorced, Familie: Aage Kaarsberg LOTTRUP / Caja NIELSEN (F419)
 
183 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie: Steen Christian LOTTRUP / Annette Pia BADEN (F945)
 
184 Dr. Phil. har udgiver en række bøger. HEISE, Carl Arnold (I1342)
 
185 Drev købmandsforretning i Algestrup i perioden 1923 til 1945, hvor de solgte forretningen. Herefter flyttede de til Udby på hjørnet af Stadslundevejog
Bagvejen, senere til Østerstræde.
Vedlagte billede er fra deres sølvbryllup i 1934.
Billedets personer er på foreste række fra højre :
faster Marie, onkel Levi Petersen, faster Kamilla, Farfar, Farmor, Jens (min far)
og Gemma, de øvrige personer er alle af familien (farmor og farfar's), men
jeg (Poul Henriksen) har desværre ikke fundet personer, som kan sætte navne på. 
HENRIKSEN, Jens Peter Vilhelm (I3117)
 
186 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. ORAUG, Liv (I1996)
 
187 Dyrlæge i St. Hedinge GUNDEL, Vibeke Krarup (I1598)
 
188 Dyrlæge i St. Hedinge GUNDEL, Vibeke Krarup (I1598)
 
189 Døbt som Erik Kristian senere ændret ved navnebevis til Erik Christen. ERIKSEN, Erik Christen (I2097)
 
190 Død efter faldulykke i hjemmet. LOTTRUP, Johan Hermann (I762)
 
191 Død i Århus af brystsyge.

Dødsmeddelelse i Aarhuus Stiftstidende 13. aug. 1838 
OTTERSTRØM, Erasmine Charlotte (I1476)
 
192 Død på Plejehjemmet Breelte Parken., PEITERSEN, Else Marie (I1425)
 
193 Døde af lungebetændelse. WIGELSEN, Elisabeth Pouline Frederikke (I1613)
 
194 Døde i barselsseng. hvor hun fødte en datter der blev hjemmedøbt den 31 aug. 1785 FRIIS, Christiane (I570)
 
195 Døde som 36-årig af lungebetændelse. LOTTRUP, Mogens Christian (I3270)
 
196 Døde som 36-årig af lungebetændelse. LOTTRUP, Mogens Christian (I3270)
 
197 Dødfødt søn - KB side 134,, SUND, udøbt (I2897)
 
198 Dødfødt søn. Søn (I511)
 
199 Dødsfald meddelt i mail fra Jette Fromberg Hansen tilNicolai Peitersen, LAURITSEN, Karen Astrid (I746)
 
200 E.M.C. blev uddannet tandtekniker og fik arbejde i Skive. Hun boede hos Jens Ring Cleemann, og mødte her sin mand Frede Pedersen.Deblevgiftogovertog en manufakturforretning i Nykøbing Mors. De flyttede i begyndelsen af 50-erne til Bryrup ved Silkeborg, ogdrev forretninginogleårindtilseperation i 1966, hvor hun flyttede til Skive og Frede til Herning. De blev skilt i 1972. CLEEMANN, Ellen Margrethe (I2796)
 

      «Forrige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 23» Næste»