Slægten Lottrup fra 1545 med links til andre slægter.

Kirkegårde og gravsten