Slægten Lottrup med links til andre slægter

Notater


Match 1 til 50 fra 1,186

      1 2 3 4 5 ... 24» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1
Divorced 
Familie F297
 
2 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F237
 
3
Divorced, 
Familie F241
 
4 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F301
 
5 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. Familie F605
 
6 Forfatter og nobelpris-modtager (1928).
Sine to første år tilbragte hun sammen med sin mor hos morfaderen kancelliråd Peter Andreas Gyth i hans hus Gyths Gård, Torvet 12, i Kalundborg. I 1884 flyttede familien tilbage til Oslo, men Sigrid Undset tilbringer fremover de fleste sr ig hos moderens familie.
I 1920'erne skriver hun sine vigtigste værker, de to middelalderromaner, om Kristin Lavransdatter og Olav Audunssøn.
I 1924 konverterer Sigrid Undset til katolicismen.
I 1928 modtager Sigrid Undset Nobelprisen i litteratur for sine middelalderromane 
UNDSET, Sigrid (I2581)
 
7 ( I Rusland: Anna Matvejevna) PIILSE, Anna Christina (I1386)
 
8 ( I Rusland: Ivan Ivanovitsch) Opdagelsesrejsende, kaptajn og kommandør i russisk tjeneste.

Døde af skørbug på Bering-øen mellem den store russiske halvø Kamtjatka og Alëuterne. Her blev hans skib slået til vrag mod øen,der blev opkaldt efter ham. De fleste af besætningen omkom, medens de overlevende først blev indsat i foråret 1742. Fandt på et tidligere togt i 1728 som kommandør i russiskt jeneste det ligeledes efter ham opkaldte Beringsstræde mellem Asien og Nordamerika 
BERING, Vitus Jonasen (I1384)
 
9 (Kaldet Store Jens B.) Rådmand i Viborg BERING, Jens Pedersen (I1371)
 
10 10 år efter sin fars død findes han i FT 1880 i husstand på adressen Meilgade 8 i Aarhus nævnte som skoledecipel. BECK, Malte Conrad Lottrup (I1735)
 
11 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. MENGEL, Nanna Emilie (I2041)
 
12 1773 student fra Aarhus. 30 maj 1777 prokurator for alle over-og underretter i Nørrejylland. 23dec1778regimentskvartermestervedFalsterskeInfanteriregiment. FRIIS, Rasmus Cornelius (I419)
 
13 1802 proprietær på Mølskovgaard ved Sindal i Ugilt sogn. Solgte denne gaard i 1804 hvor han efter sin svigerfaders død blev forpagter i1804 på Lynderupgaard, dog senere Cathrinesminde. KRUSE, Peter Mørch (I112)
 
14 1812-50 s. 282 opslag 129 Familie F646
 
15 1814 Fuldmægtig hos stiftamtmand Blom i Viborg. 1822 Overretsprokurator i Viborg. 1834 Stænderdeputeret i Århus.1837BankkasserervedNationalbankensfilial i Århus. 1842 Cancelliråd. 1848 Midlertidig Stiftsamtmand Århus Stift. 1848 Medlem af dengrundlovgivendeforsamling OTTERSTRØM, Christian Erasmi (I1138)
 
16 1897-1903: Latinskolen i Aarhus m/Prel.eks.
1903-1908: Veterinærskolen i København
1908-1922: Dyrlæge i Hammershøj
1922-1947: Dyrlæge i Moesgaard, Bjerregrav
1947-1957: Dyrlæge Villa Søgavl tæt ved Moesgaard
1957-1963: Pensionist i den gamle skole Ugelbølle, Rønde 
CLEEMANN, Johan Heinrich (I145)
 
17 1903-1906 købmand i Lemvig og 1906-33 i Kolind (Kolind Kolonial- og Materielhandel, Bredgade 11) Kom fra et stærkt indremissionsk hjem, hvilket prægede hans holdninger. LAURSEN, Iver Christian (I1398)
 
18 2 børn VON DAHN, Henrik (I191)
 
19 2 børn Anne (I823)
 
20 23 NOV SECHER, Peder Nicolai (I1093)
 
21 24 JUN1838 MILLING, Peter Hansen (I113)
 
22 24 maj 1762
KB opsl. 44-45 
SCHYDTZ, Rasmus (I111)
 
23 27 maj 1816 ROHDE, Niels Frederik Martin (I1984)
 
24 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. VON DAHN, Helene (I190)
 
25 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. ANDREASSEN, Niels-Henrik Mengel (I2039)
 
26 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. DREHN, Astrid Mengel (I2044)
 
27 AB 1784
Iflg. boet efter hendes bror - Frederich Leegardt - havde hun bopæl i Vejle ved sin død. 
LEEGARDT, Christence Mette Johanne Mogensdatter (I425)
 
28 Address: Ved Stranden 66 JENSEN, Petrea Henriette (I1868)
 
29 Adelig - Baron . Overpolitimester og generalløjtnant i Sct. Petersborg VON KORFF, Fromhold Georg (I1392)
 
30 Adjunkt i Sorø fra 1855 - 1869, derefter sognepræst i Pedersborg og Kindertofte til 1879, herefter i Kvislemark og Fuirendaltil1883, derefter Stenløse og Fangel på Fyen. Har oversat Højsangen,skrevet forskelligt om ligsyn m.h.t. skindød og udgivet Ingemann
sbreve.
Victor Heise og Sine Alexandrine Flensborg fik 11 børn. 
HEISE, Victor (I682)
 
31 Adopteret af præstefamilie LORENTZEN, Jenny (I2181)
 
32 advokat i Horsens NIELSEN, Peter Højgaard (I1288)
 
33 AFT ER 1630, Y, Y, Y, Y, Y IVERSDATTER, Anne (I637)
 
34 AFT ER 1678, Y, Y, Y, Y, Y VISTISDATTER, Maren (I631)
 
35 AFT ER 1678, Y, Y, Y, Y, Y DAHL, Karen Jensdatter (I635)
 
36 Alfred immigrerede første gang 5. april 1906 med SS United States (DFDS) til USA. Kom senere tilbage til DK, ses i FT 1911 på en adresse på Tronhjemsgade. Han emigrerede igen til USA (Chicago) 13 marts 1912 fra København til New York. Blev amerikansk statsborger i 1919. Rejste til DK den 10 juni 1920 sammen med sin kone Caroline på SS Hellig Olav (DFDS). De opholdt sig iflg. FT 1921 i en lejlighed på Ungarnsgade 54. Opholdet blev øjensynlig benyttet til at føde deres første og eneste barn Kai William. Alle 3 forlod DK med SS Frederik VIII (DFDS) med ankomst til N.Y 12 april 1921. Ulykkeligvis døde Kai William på skibet den 5 april 1921. Caroline og Alfred boede i Chicago fra 1912 til de vendte hjem til DK omkring 1947-48, hvor de boede i et hus på Højskole alle 34 i Kastrup.Det har ikke været muligt at spore dem senere, dog er et kort til Else Lottrup Thomsen (født Petersen) dateret 1959 det sidst kendte livstegn. Indtil 1958 var de optaget i KTAS telefonbog på nævnte adresse.
Alfred - der var uddannet snedker, ernærede sig i Chicago inden for byggeindustrien.

Jens Lottrup februar 2018 
HØILUND, Alfred Anders (I2256)
 
37 Alle tre søskende dør i året 1803. Først Mogens, denæst Karen og til sidst Christian LOTTRUP, Karen Margrethe (I446)
 
38 Alle tre søskende dør samme år, nemig 1803 LOTTRUP, Mogens Leegardt (I452)
 
39 Anders falder i kamp mod tyskerne i april 1940. SVARSTAD, Anders (I2585)
 
40 Andreas Hall var uddannet el-installatør og var medejer af EL-installationsfirmaet Philipsen & Hall - der havde forretning i Sct.Mathiasgade 58 iViborg. Forretningen blev solgt i slutningen af 1950-erne vistnok til en radioforretningskæde (Fona?). Philipsen & Hall var områdets største forretning af sin art og udførte bl.a. samtlige installationer på den nye Karup Lufthavn lige efter 2. verdenskrig.


Dette uddrag er taget fra netsiden "Viborgs Historie"

Elektriker, direktør Hall, Andreas
Født: 1897-03-07 -- Død: 1965-01-28

Andreas Hall var i sin samtid en kendt viborgenser. Han var født i byen, og kom i 1912 i lære som elektriker hos fabrikant Philipsen,som han skulle komme til at arbejde sammen med i mange år.

I 1915 var Andreas Hall udlært elektriker. I et par år arbejdede han udenbys – bl.a. hos Siemens i Aalborg – og fik en del erfaring. I 1919 blev han atter ansat hos A. Philipsen & Co., som i disse år var travlt beskæftiget med oprettelsen af elelektricitetsanlæg rundt omkring i landet.Derfor rejste han meget rundt for at tilse de anlæg, som virksomheden arbejdede på at opføre. I løbet af 1920’erne blev Hall leder af virksomhedens indenbys afdeling, og i 1945 blev denne afdeling omdannet til aktieselskabet Philipsen & Hall A/S. Dette selskab virkede indtil1958.

I 1936 begyndte Hall ved siden af sit arbejde hos Philipsen som lærer ved Viborgs Tekniske Skole. Hans interesse i den tekniske udvikling betød også, at han fungerede som vejleder indenfor radio-branchen. Han var medlem af den bestyrelsen for den konservative vælgerforening, men ønskede ikke at give sig af med offentlig virksomhed i øvrigt.

Andreas Hall var anerkendt i installatørkredse, og var næstformand i Provins-installatørforeningen og var siden 1950’erne direktør for forsikringsselskabet Danske Elektroinstallatørers Motorabonnement. De sidste år af Halls levetid pendlede han dagligt fra Viborg til Århus, hvor han nu havde virksomheden.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kildemateriale

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv 
HALL, Andreas Chr. Marius (I486)
 
41 Andreas Heinrich Cleemann og hans søn Johan Heinrich Cleemann f. 1939 , omkom ved en drukneulykke ved Udbyhøj 11. november1956.Deliggerbegravetifamiliegravstedet i Hammershøj. CLEEMANN, Andreas Heinrich (I149)
 
42 Andreas Heinrich Cleemann og hans søn Johan Heinrich Cleemannf. 1939 , omkom ved en drukneulykke ved Udbyhøj 11. november1956.Deliggerbegravetifamiliegravstedet i Hammershøj. CLEEMANN, Johan Heinrich (I828)
 
43 Anna Adelheid kom i Nittenaars Alderen til Aabenraa, og efter at have opholdt sig der i femten Aar giftede hun sig 6. Oktober1838 med Ungkarl og Vognmand Andreas Bock, født 23. Oktober 1809, Søn af Vognmand Herman Bock og Botilla, født Kjær. Anna Adelheid dø­de som Enke den 7.April 1886 og ligger begravet sammen med sin Mand i Broderen Joh. H. Cleemanns Gravsted paa Aabenraa Kirkegaard. CLEEMANN, Anna Adelheid (I890)
 
44 Anna Marie er iflg. KB Dybbøl sogn - opsl.10 født Christensen HOHWÜ, Anna Marie (I2365)
 
45 Ansat i Den Danske Landmandsbank. JACOBSEN, Aage (I1482)
 
46 Ansat ved Postvæsenet, sidst som Postmester 1897-1916 i Struer. Ridder af Dannebro i 1916. var stærkt indremissionsk. ANDERSEN, Christian (I1396)
 
47 Apoteker

Gift 31. oktober 1901 i Kolding med Hulda Syria Kirstine Jacobsen, født 25. april 1876 i Kolding, forældre: købmand Anders Jacobsen ogKristianeMøller.

Apoteksdiscipel i Viborg 1890-94; medhjælpereksamen 1894. Assistent på Silkeborg apotek 1894. Cand. pharm. 1896. Farmaceut, Rødby 1896, doKolding1896-97, do Kalundborg 1897-99, do Kolding 1899-1901. Købte i 28/4 1901 apoteket i Korsør med tilhørende ejendomme og fik bevilling29/8.(DedanskeApotekers Historie II s.347 Dansk Farmaceutisk Stat. 1973.)

2 børn: Kirsten Otterstrøm (1903) og Knud Otterstrøm (1906) 
OTTERSTRØM, Henrik Johan (I1189)
 
48 Arbejdsmand JØRGENSEN, Niels Kristian (I1799)
 
49 Arbejdsmand. KB opsl. 278 side 310 Maribo Amt - Ryde sogn MADSEN, Jens Peter (I2776)
 
50 Arkitekt og designer. BINDESBØLL, Thorvald (I2092)
 

      1 2 3 4 5 ... 24» Næste»