Slægten Lottrup fra 1450

Notater


Match 1 til 30 fra 1,095

      1 2 3 4 5 ... 37» Næste»

 #   Notater   Knyttet til 
1 ( I Rusland: Anna Matvejevna) PIILSE, Anna Christina (I2404)
 
2 ( I Rusland: Ivan Ivanovitsch) Opdagelsesrejsende, kaptajn og kommandør i russisk tjeneste.

Døde af skørbug på Bering-øen mellem den store russiske halvø Kamtjatka og Alëuterne. Her blev hans skib slået til vrag mod øen,der blev opkaldt efter ham. De fleste af besætningen omkom, medens de overlevende først blev indsat i foråret 1742. Fandt på ettidligere togt i 1728 som kommandør i russiskt jeneste det ligeledes efter ham opkaldte Beringsstræde mellem Asien og Nordamerika 
BERING, Vitus Jonasen (I2467)
 
3 (Kaldet Store Jens B.) Rådmand i Viborg BERING, Jens Pedersen (I2873)
 
4 10 år efter sin fars død findes han i FT 1880 i husstand på adressen Meilgade 8 i Aarhus nævnte som skoledecipel. BECK, Malte Conrad Lottrup (I259)
 
5 1773 student fra Aarhus. 30 maj 1777 prokurator for alle over-og underretter i Nørrejylland. 23dec1778regimentskvartermestervedFalsterskeInfanteriregiment. FRIIS, Rasmus Cornelius (I216)
 
6 1802 proprietær på Mølskovgaard ved Sindal i Ugilt sogn. Solgte denne gaard i 1804 hvor han efter sin svigerfaders død blev forpagter i1804 på Lynderupgaard, dog senere Cathrinesminde. KRUSE, Peter Mørch (I661)
 
7 1812-50 s. 282 opslag 129,  Familie (F325)
 
8 1814 Fuldmægtig hos stiftamtmand Blom i Viborg. 1822 Overretsprokurator i Viborg. 1834 Stænderdeputeret i Århus.1837BankkasserervedNationalbankensfilial i Århus. 1842 Cancelliråd. 1848 Midlertidig Stiftsamtmand Århus Stift. 1848 Medlem af dengrundlovgivendeforsamling OTTERSTRØM, Christian Erasmi (I1545)
 
9 1897-1903: Latinskolen i Aarhus m/Prel.eks.
1903-1908: Veterinærskolen i København
1908-1922: Dyrlæge i Hammershøj
1922-1947: Dyrlæge i Moesgaard, Bjerregrav
1947-1957: Dyrlæge Villa Søgavl tæt ved Moesgaard
1957-1963: Pensionist i den gamle skole Ugelbølle, Rønde 
CLEEMANN, Johan Heinrich (I2541)
 
10 1903-1906 købmand i Lemvig og 1906-33 i Kolind (Kolind Kolonial- og Materielhandel, Bredgade 11) Kom fra et stærkt indremissionsk hjem, hvilket prægede hans holdninger. LAURSEN, Iver Christian (I2006)
 
11 2 børn VON DAHN, Henrik (I1066)
 
12 2 børn Anne (I1134)
 
13 23 NOV, SECHER, Peder Nicolai (I61)
 
14 Mindst én nulevende eller privat person er knyttet til denne note - Detaljer er udeladt. VON DAHN, Helene (I1098)
 
15 AB 1784
Iflg. boet efter hendes bror - Frederich Leegardt - havde hun bopæl i Vejle ved sin død. 
LEEGARDT, Christence Mette Johanne Mogensdatter (I33)
 
16 Address: Ved Stranden 66 JENSEN, Petrea Henriette (I1865)
 
17 Adelig - Baron . Overpolitimester og generalløjtnant i Sct. Petersborg VON KORFF, Fromhold Georg (I2202)
 
18 Adjunkt i Sorø fra 1855 - 1869, derefter sognepræst i Pedersborg og Kindertofte til 1879, herefter i Kvislemark og Fuirendaltil1883, derefter Stenløse og Fangel på Fyen. Har oversat Højsangen,skrevet forskelligt om ligsyn m.h.t. skindød og udgivet Ingemann
sbreve.
Victor Heise og Sine Alexandrine Flensborg fik 11 børn. 
HEISE, Victor (I1821)
 
19 Adopteret af præstefamilie LORENTZEN, Jenny (I386)
 
20 advokat i Horsens NIELSEN, Peter Højgaard (I2599)
 
21 AFT ER 1630,  IVERSDATTER, Anne (I1097)
 
22 AFT ER 1678 VISTISDATTER, Maren (I1290)
 
23 AFT ER 1678,  DAHL, Karen Jensdatter (I1162)
 
24 Alfred immigrerede første gang 5. april 1906 med SS United States (DFDS) til USA. Kom senere tilbage til DK, ses i FT 1911 på en adresse på Tronhjemsgade. Han emigrerede igen til USA (Chicago) 13 marts 1912 fra København til New York. Blev amerikansk statsborger i 1919. Rejste til DK den 10 juni 1920 sammen med sin kone Caroline på SS Hellig Olav (DFDS). De opholdt sig iflg. FT 1921 i en lejlighed på Ungarnsgade 54. Opholdet blev øjensynlig benyttet til at føde deres første og eneste barn Kai William. Alle 3 forlod DK med SS Frederik VIII (DFDS) med ankomst til N.Y 12 april 1921. Ulykkeligvis døde Kai William på skibet den 5 april 1921. Caroline og Alfred boede i Chicago fra 1912 til de vendte hjem til DK omkring 1947-48, hvor de boede i et hus på Højskole alle 34 i Kastrup.Det har ikke været muligt at spore dem senere, dog er et kort til Else Lottrup Thomsen (født Petersen) dateret 1959 det sidst kendte livstegn. Indtil 1958 var de optaget i KTAS telefonbog på nævnte adresse.
Alfred - der var uddannet snedker, ernærede sig i Chicago inden for byggeindustrien.

Jens Lottrup februar 2018 
HØILUND, Alfred Anders (I919)
 
25 Alle tre søskende dør i året 1803. Først Mogens, denæst Karen og til sidst Christian,  LOTTRUP, Karen Margrethe (I2278)
 
26 Alle tre søskende dør samme år, nemig 1803,  LOTTRUP, Mogens Leegardt (I2082)
 
27 Anders falder i kamp mod tyskerne i april 1940. SVARSTAD, Anders (I2299)
 
28 Andreas Hall var uddannet el-installatør og var medejer af EL-installationsfirmaet Philipsen & Hall - der havde forretning i Sct.Mathiasgade 58 i Viborg. Forretningen blev solgt i slutningen af 1950-erne vistnok til en radioforretningskæde (Fona?). Philipsen & Hall var områdets største forretning af sin art og udførte bl.a. samtlige installationer på den nye Karup Lufthavn lige efter 2. verdenskrig.


Dette uddrag er taget fra netsiden "Viborgs Historie"

Elektriker, direktør Hall, Andreas
Født: 1897-03-07 -- Død: 1965-01-28

Andreas Hall var i sin samtid en kendt viborgenser. Han var født i byen, og kom i 1912 i lære som elektriker hos fabrikant Philipsen,som han skulle komme til at arbejde sammen med i mange år.

I 1915 var Andreas Hall udlært elektriker. I et par år arbejdede han udenbys – bl.a. hos Siemens i Aalborg – og fik en del erfaring. I 1919 blev han atter ansat hos A. Philipsen & Co., som i disse år var travlt beskæftiget med oprettelsen af elelektricitetsanlæg rundt omkring i landet.Derfor rejste han meget rundt for at tilse de anlæg, som virksomheden arbejdede på at opføre. I løbet af 1920’erne blev Hall leder af virksomhedens indenbys afdeling, og i 1945 blev denne afdeling omdannet til aktieselskabetPhilipsen & Hall A/S. Dette selskab virkede indtil1958.

I 1936 begyndte Hall ved siden af sit arbejde hos Philipsen som lærer ved Viborgs Tekniske Skole. Hans interesse i den tekniske udvikling betød også, at han fungerede som vejleder indenfor radio-branchen. Han var medlem af den bestyrelsen for den konservative vælgerforening, men ønskede ikke at give sig af med offentlig virksomhed i øvrigt.

Andreas Hall var anerkendt i installatørkredse, og var næstformand i Provins-installatørforeningen og var siden 1950’erne direktør for forsikringsselskabet Danske Elektroinstallatørers Motorabonnement. De sidste år af Halls levetid pendlede han dagligt fra Viborg til Århus, hvor han nu havde virksomheden.

Af Mikkel Kirkedahl Lysholm Nielsen

Kildemateriale

Personarkiv, Viborg Lokalhistoriske Arkiv 
HALL, Andreas Chr. Marius (I69)
 
29 Andreas Heinrich Cleemann og hans søn Johan Heinrich Cleemann f. 1939 , omkom ved en drukneulykke ved Udbyhøj 11. november1956.Deliggerbegravetifamiliegravstedet i Hammershøj. CLEEMANN, Andreas Heinrich (I2414)
 
30 Andreas Heinrich Cleemann og hans søn Johan Heinrich Cleemannf. 1939 , omkom ved en drukneulykke ved Udbyhøj 11. november1956.Deliggerbegravetifamiliegravstedet i Hammershøj. CLEEMANN, Johan Heinrich (I1263)
 

      1 2 3 4 5 ... 37» Næste»