Slægten Lottrup fra 1450Igennem flere år var det mit ønske, at kunne få etableret et overblik over slægten Lottrup. Det første slægtsmateriale arvede jeg fra min fader Holger Lottrup Thomsen. Dette materiale gav mig mulighed for at starte min første database over familien Lottrup. I begyndelsen af 2003 fik jeg en henvendelse fra en fjern slægtning Erik Kaarsberg Lottrup i Nordjylland. Han var i gang med et større værk om slægten Lottrup, men manglede en del data fra min gren af familien. Vore familiegrene deltes tilbage i attenhundredetallet og vor fælles tipoldefar var Ole Christian Secher Lottrup. Kort tid efter fik jeg også kontakt til Jørgen Lottrup, Vojens, som også var i gang med at forske i slægtens historie. Hans tipoldefar var også Ole Christian Secher Lottrup Dette samarbejde førte til, at jeg fik en hel række nye data og oplysninger om slægten Lottrup, som nu er indarbejdet i mit slægtsforskningsprogram. Disse data giver sig ikke ud for at være endegyldige. Der vil højst sandsynlig være mangler og fejl her og der, men det er mit håb, at vi med tiden kan få materialet gjort mere og mere validt. En del af de beskrivelser der gjort i notatform, stammer fra Erik Kaarsberg Lottrups bog "Min slægts historie". Dataene fra Jørgen Lottrup hidrører dels fra nogle af de samme kilder, samt søgning i kirkebøger, folketællingsarkiver og landsarkiverne. I marts 2006 fik jeg kontakt til tidl. kommandørkaptajn V.P.Heise, der er barnebarn af Severin C.V. Lottrup f. 1858. V.P. Heise har specielt bidraget med dataene på Heise slægten. Her i november 2006 har jeg via tidl. vicekriminalinspektør Jens Cleemann Hors fået adgang til Cleemann slægtens data. Jens Cleemann Hors er oldebarn af Ingeborg Olavia Kristine Lottrup f. 1855. Hvis man ved gennemsyn det materiale der nu er lagt på nettet, finder anledning til at bidrage med kommentarer, nye oplysninger eller rettelser til dataene, er man velkommen til at kontakte undertegnede via e-mail. Det skal pointeres, at detaljer og biografier om levende personer ikke er medtaget i materialet der er lagt på nettet. Det tekniske grundlag for denne netside er etableret af min søn Thomas Lottrup. Opdateret i november 2006 Jens Lottrup

Kontakt

email imageHvis du har spørgsmål eller kommentarer til oplysningerne på dette websted, så skriv til os.

Søg